Ochrona danych osobowych


Klauzula informacyjna

30‑05‑2018 09:30:46

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, tel.: 94 352 88 10 fax: 94 352 88 10, adres e-mail: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu możliwy jest pod nr tel. 94 352 88 10 (w godzinach pracy ZDP w Kołobrzegu) lub pod adresem e-mail @zdp.kolobrzeg.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, na podstawie obowiązujących przepisów, w ramach których ZDP w Kołobrzegu wykonuje obowiązki zarządcy drogi oraz pozostałe zadania.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celui przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5. Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

7. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały dalszemu udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora danych, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych lub innego instrumentu prawnego zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

8. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grażyna Kwiecień
email: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl tel.:-
, w dniu:  30‑05‑2018 09:30:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grażyna Kwiecień
email: sekretariat@zdp.kolobrzeg.pl tel.:-
, w dniu:  30‑05‑2018 09:30:10
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2018 09:52:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive